PRIVACY & COOKIE POLICY

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Tooned, Wolfsakker 21, 2370 Arendonk, België (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.tooned.be door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1  Welke gegevens verwerken we over u?

 1. Tooned verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:
 • Cookies - Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 7);
 • Klantgegevens - Als u gebruik maakt van onze website of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Leveranciersgegevens - Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

Artikel 2  Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 1. Algemene doeleinden:

            Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Cookies - louter en alleen om de site optimaal te laten functioneren, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Klantgegevens - voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;
 • Leveranciersgegevens - om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 1. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3  Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens met derden enkel indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4  Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

Klantgegevens (naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt) worden maximaal één jaar bewaard.

Artikel 5  Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per post naar Tooned, Wolfsakker 21, 2370 Arendonk, België.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Artikel 6  Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. De toegang tot klant- en leveranciersgegevens zijn met een wachtwoord beveiligd, op onze webserver is een geldig SLL-certificaat geïnstalleerd.

In geen geval kan Tooned aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7  Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren, en om onze website te optimaliseren.

Wij gebruiken enkel strikt noodzakelijke cookies (waarvoor geen toestemming vereist is) en functionele cookies; en analytische cookies die geen inbreuk plegen op je privacy.

Als u vaststelt dat bepaalde cookies onrechtmatig via onze website geplaatst worden, danken wij u om ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.